Softgeo

Nízkoprofilové přímo průtočné třídiče jsou navrženy jako velkokapacitní zařízení v kompaktním provedení s nízkou stavební výškou. Použitelné jsou jak pro mokré, tak i pro suché třídění. Dva protilehlé motory umožňují přímý průchod materiálu třídičem řady LX a zároveň vytvářejí prostorový pohyb síta, který efektivně odvádí nadsítné a udržuje tak síto volné pro maximální průtok materiálu. Nízká stavební výška (začíná na 15“ = 380 mm) a přímý průtok materiálu usnadňují instalaci tohoto třídiče do existujících provozních podmínek bez velkých přestaveb.