Softgeo

Společnost SWECO představuje světovou špičku v oblasti separační techniky a omílacích mlýnů používaných v nejrůznějších průmyslových provozech. Přidaná hodnota spočívá především v efektivnějším využití materiálů a lepším využití výrobních prostor. Ke škále nabízených výrobků patří kruhové vibrační třídiče, separátory s orbitálním pohybem, farmaceutické třídiče a související náhradní díly, stejně jako doplňková třídící zařízení a omílací mlýny.

Výrobní kapacity společnosti, která má tradici od roku 1917, jsou umístěny např. v USA, Belgii, Spojeném království, Itálii, Polsku, Španělsku, Indii, Číně nebo Singapuru a umožňují tak flexibilně uspokojovat poptávku po celém světě. Kontinuálně prováděný výzkum umožňuje firmě průběžně inovovat své produkty a zákazníkům tak díky tomu nabízet jen ta nejefektivnější řešení. Technologické centrum a laboratoře poskytují možnost testů třídění konkrétního materiálu v různém rozsahu za účelem návrhu optimálního technického řešení a výběru správného třídiče.